Nyitóoldal
Elérhetőségeink
Bemutatkozás
Kiadványok
Tanfolyamaink
2021-évi vizsga naptár
Ingatlanközvetítő tanfolyam
Társasházkezelő tanfolyam
Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tanfolyam
On-line jelentkezési lap
Ingatlankezelő tanfolyam
Árjegyzék
Lapozgató
Letöltés
Név:
E-mail cím :

E-mail cím:
Jelszó:

Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tanfolyam

OKJ: 53 341 01
Nyilvántartásba vételi száma: E-000367/2014/A002
Jellege: emeltszintű szakképesítést ad
Jelentkezés feltétele: Érettségi  bizonyítvány és középfokú ingatlanközvetítői szakképesítés

Tanfolyam díja: 155 000,-Ft
Vizsgadíj:         45 000.-Ft

Részletek fizetése a szerződés szerint
Képzési idő: 280 óra
Előadások:      általában szombati napon a tematika szerint (10-18,35-ig)
foglalkozások:   általában szerda-csütörtök-pénteki napokon 13 órától

A Füti Omega Ingatlaniskolában tanult és vizsgázott Ingatlanközvetítő végzettségű Résztvevők részére
25 000 Ft kedvezményt adunk!

A Füti Omega Ingatlaniskolában vizsgázott Résztvevőknek
5 000 Ft kedvezményt adunk!

A képzéssel kapcsolatos információk
A képzés célja:
Az Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások kompetenciáinak elsajátíttatása. Olyan szakemberek képzése, akik a szakképesítés elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek önállóan ellátni az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával és felújításával kapcsolatos adminisztrációs, szervezési és ellenőrzési feladatokat.
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A szakképesítéssel rendelkező képes:
              - ingatlanvagyon-értékelést végezni
              - ingatlanszakmai tanácsadást végezni
              - ingatlanbefektetési tanácsadást végezni
              - hitelbiztosítéki értékelést végezni
              - befektetői szakértői anyagot készíteni
              - ingatlanpiaci monitoring tevékenységet végezni
              - ingatlanpiaci elemzést készíteni
              - ingatlanszakmai vállalkozást (társaságot) irányítani.
A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:
                      Érettségi bizonyítvány
                      Ingatlanközvetítő szakképesítés

A részvétel feltételei:
                      Jelenléti ívek aláírása
                      Megengedett maximális hiányzás: a teljes képzési idő 20%-a.
Tervezett képzési idő:  
                     tananyagegység neve:   11245-12 Ingatlanvagyon –értékelő feladatai
                     Össz. óraszáma: 280 óra (ebből: 112 óra elmélet és 168 óra gyakorlat)
A képzés helyszíne:
                     1012 Budapest Kuny Domokos u. 13-15                     
                  

A képzés során alkalmazott értékelés: 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott írásbeli modulzáró vizsga a Szakmai követelmény modulban megadott szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati számítási feladatok formájában.
                  A modulzáró vizsga időtartama 120 perc.
                  A modulzáró vizsgát az oktatóhely szervezi.
                  A modulzáró vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó 60% felett teljesít.
                  A modulzáró vizsgatevékenység eredménye „megfelelő” vagy „nem megfelelő” kifejezéssel értékelhető.
                  A modulzáró vizsga dokumentálása: modulzáró igazoló igazolás
                  A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány (kiadásának feltétele a képzési díj befizetése).
A  képzés díja:  155.000.- Ft, ÁFA mentes
                            mely tartalmazza a tananyagokat és a modulzáró vizsgát is.
Jelentkezés határideje:  A jelentkezést lezárjuk a képzés kezdése előtti munkanappal.
 A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
                   Előzetes tudásszint felmérés
                    Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
A képzési program megtekinthető:   FÜTI OMEGA Kft ügyfélszolgálatán
                                                                   
                                                                      Munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között
A képzési program szervezője:  FÜTI OMEGA Kft.
Vizsgával kapcsolatos információk
Vizsgára bocsátás feltételei
                      Sikeres modulzáró vizsga és beadott ingatlan értékelési szakvélemény (legalább 8 nappal az első vizsgarész előtt).
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
                    Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Ingatlanértékelési prezentáció
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt a vizsga szervezője által meghatározott prezentációs technika alkalmazásával bemutatja az általa előzetesen benyújtott ingatlanvagyon értékelési szakvélemény tárgyát képező ingatlant, az általa alkalmazott értékbecslési módszereket és a végső érték kialakítását, továbbá rövid szakmai beszélgetés keretében választ ad az általa készített szakvéleménnyel kapcsolatban felmerülő kérdésekre.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
                   
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az ingatlanközvetítés műszaki, jogi, gazdasági és gyakorlati vonatkozásai
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység feladatlapja a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati számítási feladatok formájában.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

                    Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorból húzott kérdésekre
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismeretek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A szakmai vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó minden vizsgarészben 60% felett teljesít.

A vizsga szervezője:  FÜTI OMEGA Kft.
A sikeres vizsgát igazoló irat :  bizonyítvány
A vizsga díja: 45.000.- (negyvenötezer forint) ÁFA mentes
                                                                         Érdeklődni lehet
                                                                              Brenner János
                                                                 
brennerjanos@futiomega.hu
                                                                               06-1-375 2130

.
A FÜTI OMEGA Kft.
által 2021. évben
tervezett OKJ-s
vizsgák időpontjai
bővebben
:

OKJ-s vizsgák
INGATLANKÖZVETÍTŐ

   július
   szeptember
   október
   november
   december

TÁRSASHÁZKEZELŐ

   október
  december

INGATLANKEZELŐ
   november

INGATLANVAGYON
-ÉRTÉKELŐ
   október
  december
Legjobb ár-érték
arány az ingatlanos
szakképzésben!
..bövebben..
Több mint harmic éve
indult a Füti Omega
Ingatlaniskolában
Magyarországon az első
ingatlanközvetítő csoport
oktatása. A tanfolyam
szabályozása azóta
többször változott
..bövebben..  
FÜTI OMEGA KIADVÁNYOZÁSI ÉS OKTATÁSI KFT.
1012 Budapest, I. kerület Kuny Domokos u. 13-15.
Tel: 375-2130, Fax: 375-2202.
Web: www.futiomega.hu