Nyitóoldal
Bemutatkozás
Elérhetőségeink
Tanfolyamaink
Árjegyzék
Lapozgató
Név:
E-mail cím :

E-mail cím:
Jelszó:

Ingatlanközvetítő tanfolyam

OKJ: 52 341 02
Nyilvántartásba vételi száma: E-000367/2014/A001
Jellege: középfokú szakképesítést ad
Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Tanfolyam díja tankönyvekkel együtt: 82 000,-Ft
Vizsgadíj:
42 000,-Ft

Képzési idő: 240 óra
Előadások:      általában szombati napon a tematika szerint (10-18,40-ig)
foglalkozások:   általában szerda - csütörtök -pénteki napokon 13 órától

 

                             A képzéssel kapcsolatos információk
A képzés célja:
A Ingatlanközvetítő szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások kompetenciáinak elsajátíttatása. Olyan szakemberek képzése, akik a szakképesítés elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek önállóan ellátni az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával és felújításával kapcsolatos adminisztrációs, szervezési és ellenőrzési feladatokat.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
                        A szakképesítéssel rendelkező képes:
                        - kezelni az ingatlanpiac kínálati oldalát
                        - kezelni az ingatlanpiac keresleti oldalát
                        - elvégezni az adminisztrációs feladatokat
                        - fejleszteni szakmai ismereteit, követni az európai szabályokat
                        - lebonyolítani az adásvétel, bérlet és csere üzletkötéseket
                        - részt venni a minőségirányítási rendszer kialakításában
                        - adatbázist készíteni, számítástechnikai tevékenységet végezni
                        - matematikai, statisztikai gazdasági számításokat végezni
                        - befektetői szakértői anyagot készíteni
                        - marketingtevékenységet végezni
                        - ingatlan forgalmi értékbecslést készíteni
A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:
                        Érettségi bizonyítvány

A részvétel feltételei:
                        Jelenléti ívek aláírása
                        Megengedett maximális hiányzás: a teljes képzési idő 20%-a.

Tervezett képzési idő: 
                       Összes óraszám: 240 óra (144 óra elmélet és 96 óra gyakorlat)
                       I. tananyagegység neve:   11244-12 Ingatlanközvetítő feladatai
                       Össz. óraszáma: 240 óra (ebből: 144 óra elmélet és 96 óra gyakorlat)
A képzés helyszíne:
                      1012. Budapest, Kuny Domokos u. 13-15. IV. em
                 
 

A képzés során alkalmazott értékelés:  
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott írásbeli modulzáró vizsga a Szakmai követelmény
modulban megadott szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati számítási feladatok formájában.  
           A   modulzáró vizsga időtartama 120 perc.
           A modulzáró vizsgát az oktatóhely szervezi.
           A modulzáró vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó 60% felett teljesít.
           A modulzáró vizsgatevékenység eredménye „megfelelő” vagy „nem megfelelő” kifejezéssel értékelhető.
           A modulzáró vizsga dokumentálása: modulzáró igazoló igazolás
           A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány (kiadásának feltétele a képzési díj befizetése).

Jelentkezés határideje: 
          A jelentkezést lezárjuk a képzés kezdése előtti munkanappal.
 A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
          Előzetes tudásszint felmérés
          Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
A képzési program megtekinthető: FÜTI OMEGA Kft ügyfélszolgálatán
                                                        
                                                                  Munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között
A képzési program szervezője:  FÜTI OMEGA Kft.

                                    Vizsgával kapcsolatos információk
Vizsgára bocsátás feltételei 
           Sikeres modulzáró vizsga és beadott ingatlan értékelési szakvélemény (legalább 8 nappal az első vizsgarész előtt).

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
                    Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Ingatlanértékelési prezentáció
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt a vizsga szervezője által meghatározott prezentációs technika alkalmazásával bemutatja az általa előzetesen benyújtott ingatlan értékelési szakvélemény tárgyát képező ingatlant, az általa alkalmazott értékelést, továbbá rövid szakmai beszélgetés keretében választ ad az általa készített szakvéleménnyel kapcsolatban felmerülő kérdésekre.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

                    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az ingatlanközvetítés műszaki, jogi, gazdasági és gyakorlati vonatkozásai
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység feladatlapja a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati számítási feladatok formájában.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

                    Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorból húzott kérdésekre
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismeretek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A szakmai vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó minden vizsgarészben 60% felett teljesít.

A vizsga szervezője:  FÜTI OMEGA Kft.
A sikeres vizsgát igazoló irat. OKJ-s bizonyítvány
A vizsga díja: 42.000.- (harminckilenc ezer forint) ÁFA mentes

Érdeklődni lehet
Bojtor Mária   Kozma Julianna
 bojtormarika@futiomega.hu
06-1-375 2130

Legkeresettebb szavak: ingatlanközvetítő tanfolyam, értékbecslő, oktatás, ingatlanvagyon-értékelő, képzés, ingatlankezelő tanfolyam, társasházkezelő tanfolyam, felnőttképzés, szaktanfolyam, okj.

A FÜTI OMEGA Kft.
által 2023. évben szervezett
KEOR vizsgacsoportok
tervezett vizsgái:
(feltöltés alatt)

............
INGATLANKÖZVETÍTŐ:
• január
• február
• ...

INGATLANVAGYON-
-ÉRTÉKELŐ:
•...

TÁRSASHÁZKEZELŐ:
• ...


Legjobb ár-érték
arány az ingatlanos
szakképzésben!
..bövebben..
Több mint harmic éve
indult a Füti Omega
Ingatlaniskolában
Magyarországon az első
ingatlanközvetítő csoport
oktatása. A tanfolyam
szabályozása azóta
többször változott
..bövebben..  
FÜTI OMEGA KIADVÁNYOZÁSI ÉS OKTATÁSI KFT.
1012 Budapest, I. kerület Kuny Domokos u. 13-15.
Tel: 375-2130, Fax: 375-2202.
Web: www.futiomega.hu