Nyitóoldal
Elérhetőségeink
Bemutatkozás
Kiadványok
Tanfolyamaink
2021-évi vizsga naptár
Ingatlanközvetítő tanfolyam
Társasházkezelő tanfolyam
Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tanfolyam
Ingatlankezelő tanfolyam
On-line jelentkezési lap
Árjegyzék
Lapozgató
Letöltés
Név:
E-mail cím :

E-mail cím:
Jelszó:

Ingatlankezelő tanfolyam

OKJ: 53 814 01
Nyilvántartásba vételi száma: E-000367/2014/A004
Jellege: emelt szintű szakképesítést ad
Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány és társasházkezelő szakképesítés
Képzési idő: 240 óra
Előadások:      általában szombati napon a tematika szerint (10-18,35-ig)
foglalkozások:  általában szerda- csütörtök-pénteki napokon 13 órától

Tanfolyam díja: 112 000,-Ft
Vizsgadíj:    45 000,-Ft

Részletek fizetése a szerződés szerint

A Füti Omega Ingatlaniskolában tanult és vizsgázott Társasházkezelő végzettségű Résztvevők részére
25 000 Ft kedvezményt adunk!

A Füti Omega Ingatlaniskolában vizsgázott Résztvevőknek 5 000 Ft kedvezményt adunk!


 

A képzéssel kapcsolatos információk
A képzés célja:
Az Ingatlankezelő szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások kompetenciáinak elsajátíttatása. Olyan szakemberek képzése, akik a szakképesítés elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek önállóan ellátni az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával és felújításával kapcsolatos adminisztrációs, szervezési és ellenőrzési feladatokat.
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A szakképesítéssel rendelkező képes:
                -
 tervajánlatokat készíteni az ingatlan fenntartására, karbantartására, üzemeltetésére, felújítására
                - karbantartási, üzemeltetési feladatokat ellátni
                - irányítani és ellenőrizni a tervezett munkákat
                - kapcsolatot tartani bankkal, hatóságokkal, közüzemi szolgáltatókkal, bérlőkkel, tulajdonosokkal
                - ingatlanbefektetési, hasznosítási tanácsadást végezni
                - hasznosítási terveket, bérleti javaslatokat készíteni
                - megtérülési számításokat végezni
                - ingatlanpiaci monitoring tevékenységet végezni
                - ingatlanpiaci elemzést készíteni
                - ingatlanszakmai vállalkozást (társaságot) irányítani.
A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: 
                   Érettségi bizonyítvány
                   Társasházkezelő szakképesítés
A részvétel feltételei: 
                   Jelenléti ívek aláírása
                   Megengedett maximális hiányzás: a teljes képzési idő 20%-a.
Tervezett képzési idő:  Összes óraszám: 240 óra (96 óra elmélet és 144 óra gyakorlat)
                   I. tananyagegység neve:   11480-12 Ingatlankezelő feladatai
                   Össz. óraszáma: 240 óra (ebből: 96 óra elmélet és 144 óra gyakorlat)
A képzés helyszíne:
                  1012. Budapest, Kuny Domokos u. 13-15.
A képzés ideje:
                   I. tananyagegység neve:   11480-12 Ingatlankezelő feladatai
                  
A képzés során alkalmazott értékelés: 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott írásbeli modulzáró vizsga a Szakmai követelmény modulban megadott szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati számítási feladatok formájában.
                  A modulzáró vizsga időtartama 120 perc.
                  A modulzáró vizsgát az oktatóhely szervezi.
                  A modulzáró vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó 60% felett teljesít.
                  A modulzáró vizsgatevékenység eredménye „megfelelő” vagy „nem megfelelő” kifejezéssel értékelhető.
                  A modulzáró vizsga dokumentálása: modulzáró igazoló igazolás
A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány (kiadásának feltétele a képzési díj befizetése).
A képzés díja:  112.000.- Ft, (száztizenkettő ezer forint), ÁFA mentes
                            mely tartalmazza a tananyagokat és a modulzáró vizsgát is.
Jelentkezés határideje:  A jelentkezést lezárjuk a képzés kezdése előtti munkanappal.
 A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
                   Előzetes tudásszint felmérés
                   Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
A képzési program megtekinthető: FÜTI OMEGA Kft ügyfélszolgálatán
                                                       
                                                        Munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között
A képzési program szervezője:  FÜTI OMEGA Kft.
                   Vizsgával kapcsolatos információk
Vizsgára bocsátás feltételei 
         Sikeres modulzáró vizsga és beadott ingatlan értékelési szakvélemény (legalább 8 nappal az első vizsgarész előtt).
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
                   Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Ingatlanértékelési prezentáció
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt a vizsga szervezője által meghatározott prezentációs technika alkalmazásával bemutatja az általa előzetesen benyújtott ingatlant, az általa alkalmazott hasznosítás előnyeit, továbbá rövid szakmai beszélgetés keretében választ ad az általa készített szakvéleménnyel kapcsolatban felmerülő kérdésekre.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
                    Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Az ingatlanközvetítés műszaki, jogi, gazdasági és gyakorlati vonatkozásai
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység feladatlapja a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati számítási feladatok formájában.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%


                    Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorból húzott kérdésekre
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismeretek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A szakmai vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó minden vizsgarészben 60% felett teljesít.
A vizsga szervezője:  FÜTI OMEGA Kft.
                   A sikeres vizsgát igazoló irat. OKJ-s bizonyítvány
                   A vizsga díja: 45.000.- (negyvenötezer forint) ÁFA mentes
                                            Érdeklődni lehet
                                   Bojtor Mária,  
Brenner János
,                                  bojtormarika@futiomega.hu
                                           06-1-375 2130

.
A FÜTI OMEGA Kft.
által 2021. évben
tervezett OKJ-s
vizsgák időpontjai
bővebben
:

OKJ-s vizsgák
INGATLANKÖZVETÍTŐ

   július
   szeptember
   október
   november
   december

TÁRSASHÁZKEZELŐ

   október
  december

INGATLANKEZELŐ
   november

INGATLANVAGYON
-ÉRTÉKELŐ
   október
  december
Legjobb ár-érték
arány az ingatlanos
szakképzésben!
..bövebben..
Több mint harmic éve
indult a Füti Omega
Ingatlaniskolában
Magyarországon az első
ingatlanközvetítő csoport
oktatása. A tanfolyam
szabályozása azóta
többször változott
..bövebben..  
FÜTI OMEGA KIADVÁNYOZÁSI ÉS OKTATÁSI KFT.
1012 Budapest, I. kerület Kuny Domokos u. 13-15.
Tel: 375-2130, Fax: 375-2202.
Web: www.futiomega.hu