Nyitóoldal
Elérhetőségeink
Bemutatkozás
Kiadványok
Tanfolyamaink
2021-évi vizsga naptár
Ingatlanközvetítő tanfolyam
Társasházkezelő tanfolyam
On-line jelentkezési lap
Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő tanfolyam
Ingatlankezelő tanfolyam
Árjegyzék
Lapozgató
Letöltés
Név:
E-mail cím :

E-mail cím:
Jelszó:

Társasházkezelő tanfolyam

OKJ: 52 814 01
Nyilvántartásba vételi száma: E-000367/2014/A003
Jellege: középfokú szakképesítést ad
Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Tanfolyam díja tankönyvekkel együtt: 82 000.-Ft
Vizsgadíj:   42 000,-Ft

Képzési idő: 200 óra
Előadások:       általában szombati napon a tematika szerint (10 -16,35-ig)
foglalkozások:  általában csütörtöki napokon 13 órától

 

A képzés célja:

A Társasházkezelő szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások kompetenciáinak elsajátíttatása. Olyan szakemberek képzése, akik a szakképesítés elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek önállóan ellátni az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával és felújításával kapcsolatos adminisztrációs, szervezési és ellenőrzési feladatokat..

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A szakképesítéssel rendelkező képes:

        • az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban adminisztrációs feladatokat ellátni
        • az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban szervezési és ellenőrzési feladatokat  ellátni
        • megbízási szerződés alapján jogi eljárásokban részt venni, jogi eljárásokat kezdeményezni
        • megbízási szerződés alapján javaslatokat készíteni a döntéshozóknak
        • működési és tőkeköltségvetést készíteni
        • hasznosítási javaslatot készíteni
        • pénzügyi beszámolót készíteni
        • ingatlan bérbeadási tevékenységet végezni
        • megbízási szerződés alapján munkaszerződéseket és megbízási szerződéseket kötni
        • megbízási szerződés alapján karbantartási és vállalkozási szerződéseket kötni
        • pályázatokat készíteni és pályázatokat kiírni
        • előkészíteni és lebonyolítani az ingatlan felújítását
        • szervezni a tűz-, baleset-, érintés-, és környezetvédelmi feladatok ellátását
        • kapcsolatot tartani a külső és belső partnerekkel
        • szervezni a közgyűléssel kapcsolatos feladatokat

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: 
                  Érettségi bizonyítvány
A részvétel feltételei:
                  Jelenléti ívek aláírása
                  Megengedett maximális hiányzás: a teljes képzési idő 20%-a.
Tervezett képzési idő:  
                  I. tananyagegység neve:   11446-12 Társasházkezelő feladatai
                  Össz. óraszáma: 200 óra (ebből: 120 óra elmélet és 80 óra gyakorlat)
A képzés helyszíne:
                 1012. Budapest, Kuny Domokos u. 13-15.
A képzés ideje:
                  I. tananyagegység neve:   11446-12 Társasházkezelő feladatai
                   Tananyagegység kezdési időpontja  
A képzés során alkalmazott értékelés: 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott írásbeli modulzáró vizsga a Szakmai követelmény modulban megadott szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati számítási feladatok formájában.
                   A modulzáró vizsga időtartama 120 perc.
                   A modulzáró vizsgát az oktatóhely szervezi.
                   A modulzáró vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó 60% felett teljesít.
                   A modulzáró vizsgatevékenység eredménye „megfelelő” vagy „nem megfelelő” kifejezéssel értékelhető.
                   A modulzáró vizsga dokumentálása: modulzáró igazoló igazolás
                   A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány (kiadásának feltétele a képzési díj befizetése).
A képzés díja: 
               82.000.- Ft, (nyolcvankettő ezer forint), ÁFA mentes mely tartalmazza a tananyagokat és a modulzáró vizsgát is.
Jelentkezés határideje:
                A jelentkezést lezárjuk a képzés kezdése előtti munkanappal.
 A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:
                Előzetes tudásszint felmérés
                Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
A képzési program megtekinthető: FÜTI OMEGA Kft ügyfélszolgálatán
                                                               
                                                                 Munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között
A képzési program szervezője:  FÜTI OMEGA Kft.
                Vizsgával kapcsolatos információk
Vizsgára bocsátás feltételei 
                Sikeres modulzáró vizsga és beadott társasház kezelési terv (legalább 8 nappal az első vizsgarész előtt).
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
                 Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
                 Társasházkezelő prezentáció
A vizsgafeladat ismertetése:
                A gyakorlati vizsgán a jelölt a vizsga szervezője által meghatározott prezentációs technika alkalmazásával bemutatja  az általa előzetesen benyújtott társasház kezelési terv tárgyát képező ingatlant, annak kezelését a hasznosítási javaslattal együtt, továbbá rövid szakmai beszélgetés keretében választ ad az általa készített társasház kezelési tervvel kapcsolatban felmerülő kérdésekre
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
                 A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: A társasházkezelés műszaki, jogi, gazdasági és gyakorlati vonatkozásai
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység feladatlapja a szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati számítási feladatok formájában
                  A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
                  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
                   Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorból húzott kérdésekre
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismeretek mindegyikét tartalmazza
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)
                   A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A szakmai vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó minden vizsgarészben 60% felett teljesít.

A vizsga szervezője:  FÜTI OMEGA Kft.
A sikeres vizsgát igazoló irat. OKJ-s bizonyítvány
A vizsga díja: 42.000.- (negyvenkétezer forint) ÁFA mentes
                                                                       Érdeklődni lehet
                                                              Bojtor Mária,  Brenner János,

                                                                 bojtormarika@futiomega.hu
                                                                         06-1-375 2130

Legkeresettebb szavak: közösképvíselő tanfolyam, értékbecslő tanfolyam, ingatlanvagyon-értékelő tanfolyam, ingatlankezelő tanfolyam, társasházkezelő tanfolyam, oktatás, képzés, felnőttképzés, okj.

.
A FÜTI OMEGA Kft.
által 2021. évben
tervezett OKJ-s
vizsgák időpontjai
bővebben
:

OKJ-s vizsgák
INGATLANKÖZVETÍTŐ

   július
   szeptember
   október
   november
   december

TÁRSASHÁZKEZELŐ

   október
  december

INGATLANKEZELŐ
   november

INGATLANVAGYON
-ÉRTÉKELŐ
   október
  december
Legjobb ár-érték
arány az ingatlanos
szakképzésben!
..bövebben..
Több mint harmic éve
indult a Füti Omega
Ingatlaniskolában
Magyarországon az első
ingatlanközvetítő csoport
oktatása. A tanfolyam
szabályozása azóta
többször változott
..bövebben..  
FÜTI OMEGA KIADVÁNYOZÁSI ÉS OKTATÁSI KFT.
1012 Budapest, I. kerület Kuny Domokos u. 13-15.
Tel: 375-2130, Fax: 375-2202.
Web: www.futiomega.hu