Nyitóoldal
Bemutatkozás
Elérhetőségeink
Vizsganaptár
Kiadványok
Tanfolyamaink
KEOR Ingatlanközvetítő tanfolyam
KEOR Ingatlanvagyon -értékelő és -közvetítő tanfolyam
On-line jelentkezési lap
Árjegyzék
Lapozgató
Letöltés
Név:
E-mail cím :

E-mail cím:
Jelszó:

KEOR Ingatlanvagyon -értékelő és -közvetítő tanfolyam

KEOR azonosító száma: 04884001
Megszerezhető szakképesítés: : INGATLANVAGYON -ÉRTÉKELŐ ÉS -KÖZVETÍTŐ
lskolai előképzettség: Érettségi végzettség
Szakmai előképzettség: - 52 341 02 OKJ azonosító számú Ingatlanközvetítő szakképesítés, vagy
- 04164005 azonosító számú Ingatlanközvetítő szakképesítés

Az Ingatlanvagyon -értékelő és -közvetítő képzés folyamán megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység leírása:

Az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő az ingatlanpiac és az ingatlan jellemzőinek ismeretében az ingatlan hasznosítása szerinti értékek meghatározásával foglalkozik. Az értékelt ingatlan beépíthető telek, lakóépülettel, nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan, termőföld, történeti jelentőségű (régészeti vagy műemléki védettség alatt álló) és mezőgazdasági ingatlan egyaránt lehet. Az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tevékenysége során az európai értékelési normák által meghatározott fogalmakat, módszereket, eljárásokat alkalmazva jár el. Az értékeléshez közreműködő szakértőket vonhat be. Hitelbiztosítéki értékbecslést is végezhet. Ismeri az ingatlanpiac keresleti és kínálati oldalának sajátosságait, mely alapján hasznosítási, befektetői javaslatot és kockázatelemzést készít. Az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítői tevékenység szolgáltatási tevékenységnek minősül, melyet megkezdése előtt be kell jelenti és nyilvántartásba kell vennie az ingatlan-vállalkozás felügyeleti hatóságnak.

A szakmai képzés óraszáma: 242 óra
Távoktatás: 204 óra
Kontaktórás oktatás: 28 óra
Megengedett hiányzás mértéke 15%

Tanfolyam indítás: 2022. április 21., majd ezt követően kéthetente.

A foglalkozások teljesítését követően történik a képzésben résztvevők záró-értékelése.
Az előre megtervezett és ismert időpontban lezajló írásbeli vizsga (a tanfolyami összefoglaló vizsga)
120 perces, mely a képzésen megszerzett ismeretek anyagán alapul.

A tanfolyam zárásaként a Résztvevők Tanúsítványt kapnak, melyet a sikeresen teljesített tanfolyami összefoglaló írásbeli vizsgát követően állítunk ki.

A Tanúsítvány birtokában, a szakdolgozat benyújtásával lehet jelentkezni a képesítő vizsgára.
A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi, a FÜTI OMEGA a képesítő vizsgára való jelentkezést bonyolítja.
A képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.

A tanfolyam költsége: 155.000.- Ft (mely tartalmazza a tankönyvek és a tanfolyami összefoglaló vizsga költségeit is).
Megjegyzés: A FÜTI OMEGA Ingatlaniskolában az Ingatlanközvetítő szakképzésben, képzésben tanult és vizsgázott résztvevők 25.000.- Ft kedvezményben részesülnek.

A képesítő vizsga költsége: a kijelölt akkreditált vizsgaközpont aktuális díjszabása alapján.

Érdeklődni lehet
Bojtor Mária, Kozma Julianna
bojtormarika@futiomega.hu
kozmajulianna@futiomega.hu
Tel:06-1-375 2130

A FÜTI OMEGA Kft.
által 2022. évben
tervezett OKJ-s
vizsgák időpontjai:
(bővebben itt)

............
INGATLANKÖZVETÍTŐ:
• október
• november
• december

TÁRSASHÁZKEZELŐ:
• október
• december

INGATLANKEZELŐ:
• október
• december

INGATLANVAGYON-
-ÉRTÉKELŐ:
• október
• december


Legjobb ár-érték
arány az ingatlanos
szakképzésben!
..bövebben..
Több mint harmic éve
indult a Füti Omega
Ingatlaniskolában
Magyarországon az első
ingatlanközvetítő csoport
oktatása. A tanfolyam
szabályozása azóta
többször változott
..bövebben..  
FÜTI OMEGA KIADVÁNYOZÁSI ÉS OKTATÁSI KFT.
1012 Budapest, I. kerület Kuny Domokos u. 13-15.
Tel: 375-2130, Fax: 375-2202.
Web: www.futiomega.hu