Nyitóoldal
Bemutatkozás
Elérhetőségeink
Tanfolyamaink
Árjegyzék
Lapozgató
Ingatlanközvetítői Névjegyzék
Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok
Képzések elismertsége az EU-ban
EVS 2003
Célja és tárgya
Tartalomjegyzék
Az egyes fejezetekről
Glosszárium
EUROPASS
Név:
E-mail cím :

E-mail cím:
Jelszó:

Európai Értékelési Szabványok
European Valuation Standards (EVS)

A TEGoVA egy nemzetközi, non-profit szervezet (ASBL), amely a belga jog szerint működik és olyan európai szakmai testületekből áll, amelyek a tulajdonok értékelésével foglalkoznak. 27 tagországból + 11 megfigyelő országból 38 szakmai szervezet támogatja amely közel 500000 fő vagyonértékelőt foglal magába.

A TEGoVA -The European Group of Valuers' Associations  Értékelők Európai Csoportja -az 1957. évi Római Szerződés 110. cikkelyével és az ezt követő szerződésekkel összhangban elkötelezte magát, hogy olyan szabványokat határoz meg, amelyek az üzleti tevékenységek és a globális kereskedelem nemzetközivé tételével összeegyeztethetőek. Arra lehet számítani, hogy az értékelés nemzeti vagy nemzeti kereteken túli használói alkalmazni tudják az EVS 2003-at, anélkül hogy a tagállamok nemzeti szabványaival bármilyen ütközés állna fenn.

A FÜTI OMEGA Ingatlaniskola  kiadványa, amely a Magyar ingatlanértékelő szakemberek számára elengedhetetlen.
Az EVS 2003 első része nem más, mint egy szigorúan megfogalmazott szabványgyűjtemény (S). Összesen kilenc fejezetbe, sztenderdbe csoportosítja az előírásokat. E szabványok az értékelési alapelveket ölelik fel amelyek magukban foglalják az európai környezethez való illeszkedéstől, az értékelőre vonatkozó elvárásokat, az értékelési módszereket, a megbízást és az értékelési jelentés alapelveit.
A sztenderdek után az EVS 2003 magyarázó, kiegészítő fejezetei, az útmutatók (GN) következnek. Céljuk az alapelvek értelmezése és alkalmazása. Ezek az útmutatók egy-egy speciális témával foglalkoznak, magyarázzák, kifejtik a sztenderd fogalmait, különleges kérdésekre térnek ki.
Az útmutatók után az EVS 2003 függelékei (A) következnek. Az első alkalommal kiadott és legterjedelmesebb függelék az értékelési módszertant részletezi. A függelék ezen kívül foglalkozik a különböző értékelési jogosítványokkal, az etikai kérdésekkel, értékelések megbízásának kondícióival, a javasolt területmérési szabvánnyal és egyéb kérdésekkel. A függelékbe csatolták azt a magyarázó szótárt, amely az egyes alkalmazott fogalmakat a sztenderdeknek megfelelően értelmezi, magyarázza, egyértelműsíti. A fejezet további segítség az értelmezéshez és a gyakorlati alkalmazásban segít.
A fentiekből látható, hogy az EVS 2003 átfogó munka, olyan, amely összefoglalja és egységesíti az eddigi szabályzatokat. A szerkesztők nagy hangsúlyt helyeztek a gyakorlati ismeretek bemutatására is, integrálták az értékelés mindennapi tapasztalatait, praktikus fogásait.


Kiadó

Kiadta a Magyar Ingatlanszövetség kiadási jogának felhasználásával a FÜTI OMEGA Kiadványozási és Oktatási Kft.
2003. november 6. a budapesti TEGoVA Közgyülés tiszteletére.

A FÜTI OMEGA Kft.
által 2023. évben szervezett
KEOR vizsgacsoportok
tervezett vizsgái:
. FOLYAMTOSAN

............
INGATLANKÖZVETÍTŐ:
• havonta

INGATLANVAGYON-
-ÉRTÉKELŐ:
• kéthavonta

TÁRSASHÁZKEZELŐ:
• kéthavonta

INGATLANKEZELŐ:
• negyedévente


Legjobb ár-érték
arány az ingatlanos
szakképzésben!
..bövebben..
Több mint harmic éve
indult a Füti Omega
Ingatlaniskolában
Magyarországon az első
ingatlanközvetítő csoport
oktatása. A tanfolyam
szabályozása azóta
többször változott
..bövebben..  
FÜTI OMEGA KIADVÁNYOZÁSI ÉS OKTATÁSI KFT.
1012 Budapest, I. kerület Kuny Domokos u. 13-15.
Tel: 375-2130, Fax: 375-2202.
Web: www.futiomega.hu