Nyitóoldal
Bemutatkozás
Elérhetőségeink
Tanfolyamaink
Árjegyzék
Lapozgató
Ingatlanközvetítői Névjegyzék
Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok
Képzések elismertsége az EU-ban
EVS 2003
Célja és tárgya
Tartalomjegyzék
Az egyes fejezetekről
Glosszárium
EUROPASS
Név:
E-mail cím :

E-mail cím:
Jelszó:

Előszó a magyar kiadáshoz
Előszó és köszönetnyilvánítás
Bevezetés (1. o.)

SZABVÁNYOK

1. szabvány: Megfelelőségi kérdések (5. o.)
Nemzetközi szabványok
Európai irányelvek, nemzeti törvénykezés és gyakorlat
Eltérés az európai szabványoktól

2. szabvány: A minősített értékelő (11. o.)
Európai akkreditáció, kölcsönös elismerés, helyi szabályozás és engedélyezés
A minősített értékelő–meghatározás, hozzáértés, minősítések a megbízóval történő kapcsolattartás.
A minősített értékelő viszonya a könyvvizsgálóval
Szakmai előírások gyűjteménye

3. szabvány: A megbízás feltételei (21. o.)
A világos és egyértelmű feltételek fontossága írásos formában
Összegzés arról, hogy mit kell tartalmaznia a megbízás feltételeinek

4. szabvány: Értékelési alapok (27. o.)
Értékelési alapelvek és beszámolói gyakorlatok
Az értékelés célja és az értékelés egységes alapjai
Piaci Érték
Piaci Bérleti Érték
EU Piaci Érték
A legmagasabb és legjobb használat szerinti érték
Méltányos érték
Meglévő használat szerinti érték
Használati érték
Érték alternatív használathoz
Negatív értékek
Amortizált helyettesítési költség
Bruttó helyettesítési költség
Hitelfedezeti érték
Vállalkozási érték
Saját rész, önrész tőkeérték

5. szabvány: Értékelések pénzügyi jelentés céljából (55. o.)
Háttér
Az eszközök osztályozása
Az értékelés megfelelő alapjainak kiválasztása
Meghatározások
Érték megosztás a telek és felépítménye között
Közzétételi rendelkezések
Az Európai Tanács Irányelve 91/647/EEC szerint módszertan
Különleges ingatlanok

6. szabvány: Értékelés banki hitelbiztosítéki célokra (73. o.)
A következetes értékelés fontossága az Európai Unióban
Az értékelés alapja
A értékelő különleges bizalmi felelősségei és kötelezettségei
A értékelő egyéb felelősségei és kötelezettségei
A megbízás feltételei
Befektetési célú ingatlanok
A tulajdonos által használt ingatlanok
Fejlesztési ingatlanok
Kereskedelmi potenciál alapján értékelt ingatlanok
Speciálisan (sajátosan) fogyatkozó értékű földterületek
Kényszereladási vagy likvidációs érték

7. szabvány: Becslések, előrejelzések és egyéb értékelések (85. o.)
Az érték fogalma – Befektetési érték
Helyettesítési értékelés
Használati érték
Gyorsított eladási, felszámolási érték
Mész, cement és homok szerinti értékelés
Előrejelzések
Múltbeli időpontra vonatkozó értékelések Értékelés felülvizsgálatok /lásd a 3. Függeléket is/
Egyéb értékelési alapok

8. szabvány: Befektetési célú értékelések – Biztosítók, különféle ingatlan- és nyugdíjalapok, stb. (93. o.)
Az Európai Közösség Irányelve biztosítási vállalkozások éves és konszolidált mérlegeire
A Piaci Érték EU meghatározása
Ingatlankategóriák
Jelentési gyakorlat
Tranzakciós költségek
A minősített értékelő (a 2. szabvány szerinti összefoglalás)
Függetlenség és érdekütköztetés
Kiinduló rendelkezések
Az értékelési tanúsítvány
Módszertan

9. szabvány: Értékelési jelentés (103. o.)
Az értékelési tanúsítvány formája
Az értékelési tanúsítvány - modellzáradékokkal

ÚTMUTATÁSOK

1. útmutató: Az értéket befolyásoló speciális tényezők (111. o.)

Környezetvédelmi tényezők - a toxikus és veszélyes anyagok jelenlétének a hatása
Sérült tulajdon
Fejlesztés alatt álló épületek - Folyamatban lévő beruházások
Nem feldolgozó üzem, gépek és felszerelések az épületekkel együtt értékelve
Piaci válsághelyzet
Háttér
A piac pszichológiája
Az értékbecslő felelőssége
Ingatlanpiaci hatások
Hogyan válaszoljanak az értékbecslők a piaci megrázkódtatásokra
Szakvélemény alkotási eljárás

2. útmutatás: Különleges ingatlanok értékelése (129. o.)
Üzlet működésének teljesítményére alapozott értékelések
Speciálisan (sajátosan) fogyatkozó értékű földterületek- vagyontárgyak, melyek értéke a rendeltetésszerű felhasználásban csökken
Állami szektori eszközök

3. útmutatás: Üzemi berendezések és gépek értékelése (143. o.)
Épületekkel és földterületekkel általában együtt értékelt üzemi berendezések
Jogszabályi megfelelés
Speciális üzemi berendezések és gépek értékelésének szakkifejezései
Üzemi berendezések és gépek értékelése

4. útmutatás: Fejlesztési területek és ingatlanok értékelése (151. o.)
Intenzíven irányított beruházások és fejlesztési Területek érzékenysége
Specializált műszaki és döntési ismeretek
Különleges feltételezések
Alkalmazott módszerek
Speciális érték
Portfolió értékelése

5. útmutatás: Mezőgazdasági ingatlanok értékelése hitelbiztosítéki céllal
1. rész: Mezőgazdasági földek, gazdaságok, ingatlanok(155. o.)
A mezőgazdasági ingatlanok általános természete
Birtoklás, használat és tevékenység
Mezőgazdasági haszonbérlet
Termőföld vagy gazdaság?
Föld vagy birtok?
Struktúraváltás és egyéb fontos kérdések
Általános és lényeges sajátosságok
Lehetséges információforrások
Értékbecslési módszertan
A piaci érték meghatározása

2. rész: Mezőgazdasági termés és egyéb vagyontárgyak (174. o.)
Termények
Raktározott készletek
Raktározott termés
Egyéb raktározott termékek
Állatállomány
Üzemi berendezések és gépek
Vagyoni értékű jogok

3. rész: Évelő növények (179. o.)
Évelők típusai Az évelő növények értékelésekor figyelembeveendő sajátosságok Értékelési megközelítés

6. útmutatás: Történelmi jelentőségü ingatlanok értékelése (185. o.)
Bevezetés
A történelmi épületek gazdasági és kulturális értéke
A javításra és átalakításra vonatkozó javaslatok
Az értékelés tárgya

7. útmutatás: Üzleti értékelések (189. o.)
Bevezetés
Vállalkozás értéke és saját rész értéke
A értékelés céljai és a értékelő szakmai szerepe
Adatgyűjtés, dokumentációk és információk forrásai
Üzleti értékelések alapelvei
Jövedelem megközelítés; diszkontált cash flow
Jövedelem tőkésítés módszere
Eszközalapu módszer
Piaci megközelítés (összehasonlításos módszer)
Általános ismérvek
A beszámoló tartalma
Szakmai hozzáértés és kötelezettségek
A számviteli szabványokhoz való viszony

8. útmutatás: Immateriális javak értékelése (209. o.)
Az immateriális javak értékelésének főbb alapelvei
Az immateriális vagyonrészek IAS szerinti meghatározása
Az immateriális javak csoportosítása és osztályozás
Adatok, adatrögzítés és információ forrás
Az értékelés alapjai
Az immateriális javak értékelésének módszerei
Jogi követelmények
Hozzáértés és szakmai felelősség, megbízhatóság
A számviteli szabványokhoz való viszony
Végső becsült érték az írásos szakvéleményben

9. útmutatás: Értékelés ingatlanindexek számára (225. o.)
Az ingatlanindexek iránti igény
A működő ingatlanindexekkel szemben támasztott követelmények
Ingatlanindexek fejleszthetősége és összeférhetősége

10. útmutatás: Külföldi értékelések (229. o.)
Értékelők tanusítványa
Értékelések elvégzése az értékelő saját országán kívüli országokban

11. útmutatás: Közös vállalkozások és betéti társaságok (233)
Az értékelő tapasztalata és általános képességei
A közös vállalkozás típusai
Megfelelő felhatalmazás vagy regisztráció ..

12. útmutatás: Arányos felosztás föld és épületek között (237. o.)
Földterületek
Épület vagy épületcsoport élettartama
Bruttó és nettó helyettesítési költség

13. útmutatás: Az ország specifikus előírások és gyakorlat (243. o.)
Bevezetés
Albán Köztársaság
Belorusz Köztársaság
Cseh Köztársaság
Franciaország
Németország
Görögország
Magyarország
Olaszország
Litván Köztársaság
Moldovai Köztársaság
Norvégia
Lengyelország
Románia
Oroszország
Spanyolország
Törökország
Egyesült Királyság

14. útmutatás: Jelzálog-portfóliók értékbecslése értékpapír kibocsátása céljából (295. o.)
Bevezetés
Ingatlankockázat és a portfólió szegmentálása
Terminológiai meghatározások
Értékbecslési folyamat
Melléklet: A kockázat meghatározásának kritériumai

FÜGGELÉKEK
1. függelék: Értékelési metodika (311. o.)
2. függelék: Hitelesítési eljárás (349. o.)
3. függelék: Más értékbecslő értékelésének felülvizsgálata (357. o.)
4. függelék : Társasági szabályok és az Európai szakmai etikai kódex (361. o.)
5. függelék: Mintafeltételek a megbízáshoz és értékelési ellenőrző jegyzék (371. o.)
6. függelék: A mérési gyakorlat európai törvénykönyve (375. o.)
7. függelék: Glosszárium - Az értékeléssel kapcsolatos legfontosabb fogalmak és kapcsolódó témakörök (377. o.)
8. függelék: A TEGoVA tagok listája (427. o.)

A FÜTI OMEGA Kft.
által 2023. évben szervezett
KEOR vizsgacsoportok
tervezett vizsgái:
. FOLYAMTOSAN

............
INGATLANKÖZVETÍTŐ:
• havonta

INGATLANVAGYON-
-ÉRTÉKELŐ:
• kéthavonta

TÁRSASHÁZKEZELŐ:
• kéthavonta

INGATLANKEZELŐ:
• negyedévente


Legjobb ár-érték
arány az ingatlanos
szakképzésben!
..bövebben..
Több mint harmic éve
indult a Füti Omega
Ingatlaniskolában
Magyarországon az első
ingatlanközvetítő csoport
oktatása. A tanfolyam
szabályozása azóta
többször változott
..bövebben..  
FÜTI OMEGA KIADVÁNYOZÁSI ÉS OKTATÁSI KFT.
1012 Budapest, I. kerület Kuny Domokos u. 13-15.
Tel: 375-2130, Fax: 375-2202.
Web: www.futiomega.hu