Nyitóoldal
Bemutatkozás
Elérhetőségeink
Tanfolyamaink
Árjegyzék
Lapozgató
Ingatlanközvetítői Névjegyzék
Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok
Képzések elismertsége az EU-ban
EVS 2003
Célja és tárgya
Tartalomjegyzék
Az egyes fejezetekről
Glosszárium
EUROPASS
Név:
E-mail cím :

E-mail cím:
Jelszó:

A 7. függelék a Glosszárium 209 fogalmat tartalmaz magyar és angol nyelven magyar alfabetikában is elérhetően. Kattintson ide!

Szabványok

1. szabvány: Megfelelőségi kérdések

Az 1-es számú szabvány az EVS 2003 kapcsolatát tartalmazza a nemzetközi szabványokkal, EU szabályozásokkal, nemzeti törvényekkel és szabványokkal. Felsorolja továbbá azokat az okokat és előnyöket, amelyek a szabványnak való megfelelésből származnak és a szabványnak való meg nem felelés következményeit

2. szabvány: A minősített értékelő
A 2-es számú szabvány az alábbiakat foglalja magában: európai akkreditáció, kölcsönös elismerés, helyi szabályozás és engedélyezés; a TEGoVA tanúsítványa; a minősített értékelő - meghatározás, hozzáértés, minősítések, a megbízóval történő kapcsolattartás; a minősített értékelő kapcsolata a könyvvizsgálóval; annak összegzése, hogy mit kell tartalmaznia a megbízás feltételeinek; szakmai előírások gyűjteménye

3. szabvány: A megbízás feltételei
A 3. Szabvány az alábbiakat foglalja magában: A világos és egyértelmű feltételek fontossága írásos formában; Összegzés arról, hogy mit kell tartalmaznia a megbízás feltételeinek; Különös megfontolások az alábbi körülmények esetében: korlátozott információk alapján készített értékelések, a szabványokkal összeegyeztethetetlen értékelések; más értékelő értékeléseinek felülvizsgálata, alvállalkozói jogviszony keretében végzett értékelések, harmadik fél részére átadott értékelések.

4. szabvány: Értékelési alapok
A 4. Szabvány az alábbiakat foglalja magában: Értékelési alapelvek és beszámolói gyakorlatok; Az értékelés célja és az értékelés egységes alapjai, Az érték definíciói: piaci érték, piaci bérleti értékPiaci Érték, Piaci Bérleti Érték, Az EU piaci értékPiaci Érték definíciója; méltányos érték, használati érték, meglévő használat szerinti érték, alternatív használati érték, amortizált helyettesítési/pótlási költség, hitelbiztosítéki/hitelfedezeti érték, vállalkozási értékMéltányos Érték, Használati Érték, Jelenlegi Használat Szerinti Érték, Alternatív Használati Érték, Amortizált Helyettesítési/Pótlási Költség, Hitelbiztosítéki Érték, Vállalkozási Érték és saját rész/önrész tőkeértékeSaját Tőke Érték.

5. szabvány: Értékelések pénzügyi jelentés céljából
Az 5. szabvány a következőkkel foglalkozik: eszközök/vagyontárgyak osztályozása, az értékelés megfelelő alapjának kiválasztása; az érték megosztása a telek és felépítménye között; közzétételi rendelkezések.

6.szabvány: Értékelések banki hitelbiztosítéki célokra
A 6. Szabvány a következő ügyekkel foglalkozik: Európai értékelési szabványokÉrtékelési Szabványok; A következetes értékelés fontossága az Európai Unióban; Az értékelés alapjai; Piaci értékÉrték; Hitelbiztosítéki értékÉrték, ide tartoznak az alkalmazható értékelési eljárások; Az értékelő különleges bizalmi felelőssége és kötelezettségei; Az értékelő egyéb felelősségei és kötelezettségei; Az értékelő függetlensége; Szakértő tudása; Szerződéses feltételek; Befektetési célú ingatlanok; Tulajdonostulajdonos által használt ingatlanok; Fejlesztésifejlesztési célú ingatlanok; Ingatlanok, melyek értékelése általában kereskedelmi potenciáljuk alapján történik; Speciálisan (sajátosan) fogyatkozó értékű földterületek, Értéktelen vagyontárgyak; Kényszereladási vagy likvidációs érték.

7. szabvány: Becslések, előrejelzések és egyéb értékelések
A 7. szabványSzabvány a következő ügyekkel foglalkozik: az érték fogalma (vagy számviteli szempontú használati érték) – Befektetési érték, HelyettesítésiPótlási értékelés, Gyorsított eladási/felszámolásiKényszereladási érték, Mész, cement, homok szerintiÉpítési költség alapú értékelések, Előrejelzések, Múltbeli időpontra vonatkozó értékelések, Értékelések felülvizsgálata, Egyéb értékelési alapok.

8. szabvány: Befektetési célú értékelések - Biztosítók, különféle ingatlan- és nyugdíjalapok stb.
A 8. szabvány-as Szabvány a következő ügyekkel foglalkozik: EC Irányelv biztosítási vállalkozások éves és konszolidált mérlegeire; piaci értékPiaci Érték EU definíciója; Ingatlanok kategóriái; Jelentési gyakorlat; Tranzakciós költségek, A Minősített Értékelő (2. szabványSzabvány egyes részeinek összefoglalása); Függetlenség és érdekütközések, Kiinduló feltételezések; Az értékbecslési értékelési tanúsítvány; Módszertan

9. szabvány: Értékelési jelentés
A 9. szabványSzabvány a következő ügyekkel foglalkozik: a használt tanúsítvány formája; A tanúsítvány tartalma, beleértve a következőket: utasítások, időperiódus, azonosítás, értékelési alapok, alkalmasság megállapítása, az ingatlan állapota, környezetvédelmi szempontok, kockázatfelmérés, értékelési táblázatok, gépek és berendezések kezelése, az értékelésben található valutanem, vagy valutanemek, publikáció és bizalmi záradékok, harmadik fél kötelezettségei, adózás, anyagi kötelezettségek, az értékbecslési tanúsítványÉrtékelési Tanúsítvány modell záradékai; modellzáradékok.

Útmutatók

1. útmutató: az értéket befolyásoló speciális tényezők
Az 1. útmutató a következő témákkal foglalkozik: Környezetvédelmi tényezők; Károsodást szenvedeÚtmutató:az értéket befolyásoló speciális tényezőktt ingatlanok; Fejlesztés alatt álló épületek; Ipari telephelyek nem termelő jellegű gépei és felszerelései az épülettel együtt értékelve.

2. útmutató: Különleges ingatlanok értékelése
A 2. útmutató a következő témákkal foglalkozik: Üzlet működésének teljesítményére alapozott értékelések; Ingatlanok típusai és azok értékelésének módszerei; Speciálisan (sajátosan) fogyatkozó értékű földterület; Állami szektor vagyona.

3. útmutató: Üzemi berendezések és gépek értékelése
A 3. sz. útmutató a következő témákra terjed ki. Épületekkel és földterületekkel általában együtt értékelt üzemi berendezések. Jogszabályi megfelelés. Speciális esetek. Üzemi berendezések és gépek értékelésének szakkifejezései. Üzemi berendezések és gépek értékelése.

4. útmutató: Fejlesztési területek és ingatlanok értékelése
A 4. útmutató a következő témákkal foglalkozik: Intenzíven irányított beruházások- és fejlesztési területek érzékenysége; Speciális műszaki és döntési ismeretek; Különleges feltételezések; Alkalmazott módszerek; Különleges érték; Portfolió értékelése.

5. útmutató: Mezőgazdasági ingatlanok értékelése hitelbiztosítéki céllal
Az 5. sz. útmutató 3 részből áll:
• a mezőgazdasági föld általában, valamint a hozzátartozó épületek, továbbá azok alternatív hasznosítása,
• termés és egyéb olyan mezőgazdasági vagyonelemek, amelyek értékelése különválasztható a földterülettől,
• évelő növények termesztésére szolgáló mezőgazdasági földek.

1.RÉSZ: MEZŐGAZDASÁGI FÖLDEK, GAZDASÁGOK, INGATLANOK

Az 5. sz. útmutató első része a mezőgazdasági földek általános természetével foglalkozik és az alábbi kérdéseket vizsgálja meg.
• tulajdonlási, használati és üzleti kérdések,.
• különbségek.
-a felépítmény nélküli mezőgazdasági földek, .
-a gazdasági és lakóépülettel beépített földek és .
-és a mezőgazdasági ingatlan, mint egy összetett ingatlan része között..
• Struktúraváltásra irányuló szándék,.
• általános fizikai jellemzők és szabályozók,.
• lehetséges információforrások,.
• értékelési módszertan, .
• a piaci érték meghatározása..

2. RÉSZ: MEZŐGAZDASÁGI TERMÉS ÉS EGYÉB VAGYONTÁRGYAK.
.
Ez a rész tartalmazza:.
• A termesztett növények.
• Talajjavítók.
• Raktározott készletek.
• Raktározott termények,.
• Az élőállomány (állatok).
• A gépek, berendezések.
• És egyéb eszközök értékelésére vonatkozó tudnivalókat.

3. RÉSZ: ÉVELŐ NÖVÉNYEK.
.
A harmadik rész tartalmazza:.
• Az évelők típusa.
• Az évelők értékelésénél figyelembe veendő tényezők.
• Értékelési megközelítés.

6. útmutató: Történelmi jelentőségű ingatlanok értékelése
A 6. útmutató a következő témákkal foglalkozik: Történelmi jelentőségű épületek pénzügyi és kulturális értéke; Javaslatok javítási munkálatokhoz és átalakításokhoz; Az értékelés tárgya.

7. útmutató: Üzleti értékelések
A 7. Sz. útmutató a következő témákkal foglakozik: Bevezetés: A vállalkozás értéke és a saját rész, önrész tőkeértéke; Az értékelés célja és az értékelő szakmai szerepe; Adatok, dokumentációk beszerzése és információforrások; vagyoni osztályok; az üzleti értékelések elvei; jövedelem-megközelítés módszere; diszkontált cash flow; cash flow számítás; érzékenység elemzése; jövedelem tőkésítésének hozadéki módszere; eszköz-megközelítés; összehasonlító megközelítés; jogi követelmények; az értékelés végeredményének vizsgálata; a beszámoló tartalma; szakmai kompetencia és kötelezettségek; kapcsolat a könyvelési szabványokkal.
A 7. sz. függelék, a Glosszárium magyar alfabetikus felsorolása.
Kattintson ide!

8. útmutató: Immateriális javak értékelése
A 8-as Útmutató a következő témakörökkel foglalkozik: az immateriális javak értékelésének -főbb elvei; az immateriális javak meghatározása az IAS (Nemzetközi könyvviteli szabvány) szerint; az immateriális vagyonrészek osztályozás és felosztása; adatgyűjtés, dokumentálás és információs források; az értékelés elméleti alapja; immateriális javak értékelésének érték-megközelítései; a goodwill értékelésének hagyományos módszere, megközelítése; jövedelem-megközelítés módszer; költség-megközelítés módszer; az immateriális javak értékelésének piaci megközelítése; az egyes értékelési módszerek eredményeinek összehangolása és egyeztetése; jogi kérdések és követelmények; hozzáértés, képzettség és szakmai felelősség, megbízhatóság; a számviteli szabványokhoz való viszony; a végső értékről kiadott beszámoló jelentés.

9. útmutató: Értékelés ingatlanindexek számára
A 9. útmutató a következő témákat öleli fel: az ingatlanindexek szükségessége; a hatékony indexek iránti követelmény; az indexek fejlesztése és versenyképessége.

10. útmutató: Külföldi értékelések
A 10. útmutató jegyzet a következő témákat tárgyalja: Értékelők tanúsítványa; Értékelések elvégzése az értékelő saját országán kívüli országokban, belevéve a szükséges megfelelő tapasztalatot vagy hozzáértést és az értékelési jelentést is.

11. útmutató: Közös vállalkozások és betéti társaságok
A 11. útmutató a következő témákat tárgyalja: Az értékelő tapasztalata és általános képességei; A közös vállalkozás típusai; Az értékelőnek megfelelő felhatalmazásra vagy bejegyzésre lehet szüksége.

12. útmutató: Arányos felosztás föld és épületek között
A 12. útmutató a következő témákat tárgyalja: Értékcsökkenés: Földterületek; Épület vagy épületcsoport élettartama; Bruttó és nettó helyettesítési költség

13. útmutató: Ország-specifikus előírások és gyakorlat
A 13. útmutató jegyzet a következőket tartalmazza: Bevezetés; Albánia; Belorusz Köztársaság; Cseh Köztársaság; Franciaország; Németország; Görögország; Magyarország, Olaszország; Litván Köztársaság; Moldovai Köztársaság; Norvégia; Lengyelország; Románia; Oroszország; Spanyolország; Törökország; Egyesült Királyság.

A FÜTI OMEGA Kft.
által 2023. évben szervezett
KEOR vizsgacsoportok
tervezett vizsgái:
. FOLYAMTOSAN

............
INGATLANKÖZVETÍTŐ:
• havonta

INGATLANVAGYON-
-ÉRTÉKELŐ:
• kéthavonta

TÁRSASHÁZKEZELŐ:
• kéthavonta

INGATLANKEZELŐ:
• negyedévente


Legjobb ár-érték
arány az ingatlanos
szakképzésben!
..bövebben..
Több mint harmic éve
indult a Füti Omega
Ingatlaniskolában
Magyarországon az első
ingatlanközvetítő csoport
oktatása. A tanfolyam
szabályozása azóta
többször változott
..bövebben..  
FÜTI OMEGA KIADVÁNYOZÁSI ÉS OKTATÁSI KFT.
1012 Budapest, I. kerület Kuny Domokos u. 13-15.
Tel: 375-2130, Fax: 375-2202.
Web: www.futiomega.hu