Nyitóoldal
Bemutatkozás
Elérhetőségeink
Tanfolyamaink
Árjegyzék
Lapozgató
Ingatlanközvetítői Névjegyzék
Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok
Képzések elismertsége az EU-ban
EVS 2003
Célja és tárgya
Tartalomjegyzék
Az egyes fejezetekről
Glosszárium
EUROPASS
Név:
E-mail cím :

E-mail cím:
Jelszó:

Az EVS 2003 célja és tárgya

Az EVS 2003 célja – Részlet a Bevezetésből

Az EVS 2003 célja:
(I) az értékelők segítése az ügyfeleik számára koherens bemutatásra szánt jelentések készítésében világos útmutatást adva;
(II) a következetesség elősegítése az érték és az érték és az értékelési megközelítések szabványos definícióit használva;
(III) az értékelést igénybe vevőket megismertetni, hogy mit takarnak az egyes szakkifejezések és definíciók és megértetni ezeket velük, annak érdeké-ben, hogy jobban hasznosítani tudják az értékeléseket, amelyek az utasításaik szerint lettek elkészítve;
(IV) egy minőségi szabvány biztosítása elismert minősítések és a legjobb gyakorlat formájában mérceként az értékeléseket igénybe vevők számára. Ezt tovább erősíti a tanúsítvány tervezete, amelyet a TEGoVA vezetett be (lásd a 2-es sz. függeléket);
(V) pontos alap biztosítása a kevés ingatlan- és épületforrás hatékony kihasználásának a gazdasági elemzésére;
(VI) az értékelőkkel megtanítani mind az ügyfélorientált és a feladatorientált megközelítést az értékeléssel kapcsolatban;
(VII) az értékelő szerep tudatosságának a növelése;
(VIII) olyan folyamatok elindítása, amelyek ahhoz vezetnek, hogy világosan meg lehet határozni a pontos, egyértelmű érték tanúsítványokat, amelyek összeegyeztethetőek a nemzeti és a nemezetek fölötti törvényhozással és az értékeléssel és a számviteli szabványokkal;
(IX) a befektetői szektorban, olyan eljárások használata, amelyek a következetességet szolgálják az értékelésekben, amelyeket arra használnak, hogy olyan jelzőszámokat képezzenek, amelyek a pénzügyi teljesítményt jellemzik; és
(X) a koherencia szolgálata a nemzeti törvényekben és a legjobb gyakor- lati eljárások ajánlása.

Az EVS tárgya

Az EVS hatásköre kiterjed az alábbi típusú ingatlanok értékelésére:
              - Ingatlanok összes fajtája;
              - Üzem és géppark;
              - Üzleti értékelések és immateriális javak értékelése.
              

A FÜTI OMEGA Kft.
által 2023. évben szervezett
KEOR vizsgacsoportok
tervezett vizsgái:
. FOLYAMTOSAN

............
INGATLANKÖZVETÍTŐ:
• havonta

INGATLANVAGYON-
-ÉRTÉKELŐ:
• kéthavonta

TÁRSASHÁZKEZELŐ:
• kéthavonta

INGATLANKEZELŐ:
• negyedévente


Legjobb ár-érték
arány az ingatlanos
szakképzésben!
..bövebben..
Több mint harmic éve
indult a Füti Omega
Ingatlaniskolában
Magyarországon az első
ingatlanközvetítő csoport
oktatása. A tanfolyam
szabályozása azóta
többször változott
..bövebben..  
FÜTI OMEGA KIADVÁNYOZÁSI ÉS OKTATÁSI KFT.
1012 Budapest, I. kerület Kuny Domokos u. 13-15.
Tel: 375-2130, Fax: 375-2202.
Web: www.futiomega.hu